Uppskattad arbetsinsats

maj 20th, 2014 | by | skola

Maj
20

Igår och idag ledde jag en klass som jag inte känner så väl. Eleverna fick själva välja vad de ville jobba med om de låg efter i något ämne eller jobba mot kommande redovisning eller för att höja sig i något ämne. Det fria valet och egna ansvaret fungerade för en del men för många blev det rörigt och några hade svårt att ta tag i arbetet.

I morse bestämde jag mig för att starta upp på ett sätt så eleverna skulle vara mer medvetna om hur bra/dåligt de använde tiden. Alla fick fylla i en lapp där de uppskattade hur många procent av gårdagens arbetstid som de jobbade effektivt, samt sätta en målprocent för dagen. På lappen skulle även stå saker de behövde jobba med så de visste vad de skulle jobba vidare med om en uppgift blev klar.

Sedan matade jag in allas svar i en tabell och slängde upp stapeldiagram med projektorn på tavlan. Under dagen slängde jag ut kontrollfrågan ”Hur ligger du till i förhållande till din målprocent?” några gånger och fokuset var märkbart högre hos samtliga i klassen.

Målprocent

Det kändes viktigt att det var anonyma siffror på tavlan så att alla kunde titta och se hela klassen utan att koppla ihop en stapel med en viss elev. I slutet av dagen uppskattade alla elever att de nådde, var nära eller överträffade sin målprocent, det var skön arbetsro hela dagen och samtliga räckte upp handen på frågan ”Har du jobbat bättre idag än igår?”.

Utveckling: För att se progressionen vore det fiffigt att viga sista fem minutrarna innan varje rast (eller kanske två) åt att stämma av. Hela klassen får göra en uppskattning på arbetsinsatsen hittills via socrative som genast blir ett diagram på tavlan. Då ser klassen hur bra det går för klassen som grupp och det individuella arbetet blir som en del av en laginsats med gemensamt mål.

Authored by

Daniel en musiklärare med intresse för datorer och internet.

Kommentera