Uppskattad arbetsinsats

maj 20th, 2014 | by | skola

Maj
20

Igår och idag ledde jag en klass som jag inte känner så väl. Eleverna fick själva välja vad de ville jobba med om de låg efter i något ämne eller jobba mot kommande redovisning eller för att höja sig i något ämne. Det fria valet och egna ansvaret fungerade för en del men för många blev det rörigt och några hade svårt att ta tag i arbetet.

I morse bestämde jag mig för att starta upp på ett sätt så eleverna skulle vara mer medvetna om hur bra/dåligt de använde tiden. Alla fick fylla i en lapp där de uppskattade hur många procent av gårdagens arbetstid som de jobbade effektivt, samt sätta en målprocent för dagen. På lappen skulle även stå saker de behövde jobba med så de visste vad de skulle jobba vidare med om en uppgift blev klar.

Sedan matade jag in allas svar i en tabell och slängde upp stapeldiagram med projektorn på tavlan. Under dagen slängde jag ut kontrollfrågan ”Hur ligger du till i förhållande till din målprocent?” några gånger och fokuset var märkbart högre hos samtliga i klassen.

Målprocent

Det kändes viktigt att det var anonyma siffror på tavlan så att alla kunde titta och se hela klassen utan att koppla ihop en stapel med en viss elev. I slutet av dagen uppskattade alla elever att de nådde, var nära eller överträffade sin målprocent, det var skön arbetsro hela dagen och samtliga räckte upp handen på frågan ”Har du jobbat bättre idag än igår?”.

Utveckling: För att se progressionen vore det fiffigt att viga sista fem minutrarna innan varje rast (eller kanske två) åt att stämma av. Hela klassen får göra en uppskattning på arbetsinsatsen hittills via socrative som genast blir ett diagram på tavlan. Då ser klassen hur bra det går för klassen som grupp och det individuella arbetet blir som en del av en laginsats med gemensamt mål.

No Comments »

Klassisk morgon

april 14th, 2014 | by | musiklärare, okategoriserade

Apr
14

Förra veckan kom ett tweet som bjöd mig att önska musik i radioprogrammet ”Klassisk morgon” i P2. Jag har Twitter-@klassiskmorgonnyligen blivit bekant med ett stycke som jag tyckte skulle passa perfekt som önskebit så när jag var med i programmet i morse så visste jag precis vad jag skulle önska, men mer om det längre ner. När musiklärare Ingrid Tidvall nyligen fick motsvarande fråga bad hon om hjälp att hitta musik i gränslandet mellan klassisk musik och pop och det resulterade i ett helt program där lyssnarna hjälpte till att komma med förslag, mer om det här.

Alla musiklärare är inte expert på alla genrer och det är nog många musiklärare med mig som känner att det vore fränt om man kunde spotta ur sig träffande, pedagogiska, spelbara exempel inom klassisk musik, folkmusik, jazz osv. Jag är en hejare på att förenkla ackord för ovana fingrar, att förklara puls och underdelning och att få en hel klass på 30 elever att spela tillsammans i en treackordslåt, i bland till och med fyra. Men i ett ämne som mer eller mindre saknar läromedel är läraren som person än mer styrande över innehållet.

Jag valde Benjamin Brittens ”The young persons guide to the orchestra” som är ett verk skrivet som en presentation av de olika instrumenten i en symfoniorkester. Den finns i två versioner, både med och utan en berättarröst som guidar lyssnaren genom orkesterns viktigaste beståndsdelar.

Lyssna på klippet.

Här är samma stycke på youtube där man kan följa instrumentens framfart.

No Comments »

Möjligheterna är oändliga!

januari 8th, 2012 | by | okategoriserade

Jan
08

Så inleder jag nu bloggen med ett inlägg och då känns det som en bra start med detta filmklipp:

Det här är en välkomponerad video som är upplagd 2008 som får mig att fundera kring nu och sen. Just nu skeppas det ut datorer, läsplattor och smartboards i många av landets kommuner och en del har redan haft det så i några år. Några grundfrågor kvarstår dock:

  • Vad vill vi att våra elever ska lära sig?
  • Hur ger vi eleverna bästa möjliga förutsättningar att lära sig det vi vill att de ska lära sig?

Den andra frågan påverkas så klart väldigt mycket av att många skolor blir 1-till-1-skolor där alla elever har varsin dator, skolor och förskolor skaffar läsplattor och i många klassrum finns en lärare med en dator och en projektor som gör att hela världen finns blott några klick bort.

Möjligheterna är oändliga, ännu mer oändliga än de har varit tidigare, och antagligen kommer de bara bli mer och mer oändliga!

No Comments »